Het platform waar initiatieven en ontwikkelingen rond overheveling van taken naar medeoverheden (gemeenten, waterschappen en provincies) bij elkaar komen.

Uitgelicht

Sociaal domein / publicatie

Gemeenten en Rijk werken gezamenlijk aan een Programma Sociaal Domein

Transformaties

Column

Fysieke leefomgeving

Column: Gerard Witsmeer

Permanente participatie begint met een schone lei

Sociaal domein

Column: Laurette Spoelman

De monniken zijn nooit gelijk

De praktijk

Sociaal domein / praktijkvoorbeeld

De Versnelling vraagt een brede blik en een lange adem

Kwetsbare groepen

Sociaal domein / praktijkvoorbeeld

Aanpassing Woningwet verkort wachtlijst sociale huurwoningen

Huisvesting

Sociaal domein / praktijkvoorbeeld

Vluchteling: doe mee en voel je thuis in Enschede

Integratie en participatie

Toekomstbestendig bestuur / praktijkvoorbeeld

Slimmer samenwerken in het sociaal domein stimuleren

Omgevingswet

Relevant

Sociaal domein / artikel

Professionals en ‘sleutelfiguren’ leren van elkaar in schuldhulpverlening

Kwetsbare groepen

Sociaal domein / artikel

‘Gelukkig gaan de meeste informatiebijeenkomsten met bewoners goed’

Informatievoorziening

Sociaal domein / artikel

‘Met een visie gun je je gemeente tijd’

Informatievoorziening

Fysieke leefomgeving / artikel

In de gemeente Heerde krijgen burgers en bedrijven de regie

Burgerparticipatie en democratie

Toekomstbestendig bestuur / publicatie

Toezichttafels: Zicht op toezicht (2)

Gemeentelijke organisatie