Contact

Deze website ondersteunt met name gemeenten en provincies met verdiepende informatie over de veranderprocessen rond de decentralisatie op de thema’s sociaal domein, fysieke leefomgeving en toekomstbestendig bestuur en is een platform voor uitwisseling van ervaringen voor professionals bij decentrale overheden.

Contact met accountmanagement

Accountmanagers van het ministerie van BZK ondersteunen gemeenten bij transitie- en transformatievragen in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving. Daarnaast ondersteunen zij gemeenten vraaggericht en op maat bij migratievraagstukken.

Met onderstaande accountmanagers kun je contact opnemen over actuele onderwerpen in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving.

Projectleiding

Gerard Witsmeer

gerard.witsmeer@minbzk.nl

06 – 44 88 41 51

Accountmanagers

Pauline Zwart

pauline.zwart@minbzk.nl
06-54 23 32 88

Mieke Maas

mieke.maas@minbzk.nl
06-54 70 20 87

Nathalie Verheij

nathalie.verheij@minbzk.nl
06-52 59 55 24

Coördinerend accountmanager

Jaimi van Essen
jaimi.essen@minbzk.nl

06 – 46 14 73 89

Informatie voor burgers
Wil je als burger een vraag stellen? Maak dan gebruik van het contactformulier van rijksoverheid.nl.

Informatie voor de pers
Beschikbaar via de woordvoerders bij het ministerie van BZK.

Contact met de redactie
Mail de redactie

Privacy
Bekijk onze privacyverklaring