Contact

Deze website ondersteunt met name gemeenten en provincies met verdiepende informatie over de veranderprocessen rond de decentralisatie op de thema’s sociaal domein, fysieke leefomgeving en toekomstbestendig bestuur en is een platform voor uitwisseling van ervaringen voor professionals bij decentrale overheden.

Contact met accountmanagement

Accountmanagers van het ministerie van BZK ondersteunen gemeenten bij transitie- en transformatievragen in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving. Daarnaast ondersteunen zij gemeenten vraaggericht en op maat bij migratievraagstukken.

Met onderstaande accountmanagers kun je contact opnemen over actuele onderwerpen in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving.

Projectleiding

Gerard Witsmeer

gerard.witsmeer@minbzk.nl

06 – 44 88 41 51

Accountmanagers

Pauline Zwart

pauline.zwart@minbzk.nl
06-54 23 32 88

Mieke Maas

mieke.maas@minbzk.nl
06-54 70 20 87

Nathalie Verheij

nathalie.verheij@minbzk.nl
06-52 59 55 24

Coördinerend accountmanager

Jaimi van Essen
jaimi.essen@minbzk.nl

06 – 46 14 73 89

Decentralisaties in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving

Binnen het sociaal domein is de overgang van bevoegdheden en budgetten naar de gemeenten voltooid. Gemeenten zijn nu de eerstverantwoordelijke bestuurslaag voor een veelvoud aan taken in dit domein. Voor de veranderingen in de fysieke leefomgeving bereiden gemeenten zich nu voor op de invoering van de Omgevingswet en werken alle overheden aan de energietransitie.

Maar decentralisatie is meer dan een andere organisatie van verantwoordelijkheden en geldstromen. Het vraagt een benadering die beleidskokers en bevoegdheden overstijgt, een nieuwe verhouding tussen de verschillende overheden en nieuwe samenwerkingsvormen. Niet in de laatste plaats met initiatiefnemers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Verschillende initiatieven en ontwikkelingen rond decentralisaties zijn onder één paraplu bij elkaar gebracht. Om de uitwisseling van vraag en aanbod zo goed mogelijk te laten verlopen, is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) deze website gestart. Neem vooral een kijkje en laat je inspireren.

Informatie voor burgers
Wil je als burger een vraag stellen? Maak dan gebruik van het contactformulier van rijksoverheid.nl.

Informatie voor de pers
Beschikbaar via de woordvoerders bij het ministerie van BZK.

Contact met de redactie
Mail de redactie

Privacy
Bekijk onze privacyverklaring

Vacatures
Gemeenten van de toekomst zoekt per september een stagiair(e).