26 januari 2017

Dak- en thuislozen opvang

Dilemma: hoe zorgen we samen met de cliënt voor een veilige, duurzame en zelfstandige thuiskomst in de maatschappij?

Neos, een organisatie voor maatschappelijk werk, ziet dat er de afgelopen jaren een toename is van complexiteit van problematiek waar burgers mee te kampen hebben. Om dit op te lossen is effectief samenwerken met andere partijen noodzakelijk.

De oplossing voor Neos ligt in het doorbreken van de negatieve stigma’s over dak- en thuislozen. Hiervoor kunnen bekende Nederlanders worden ingezet. En gemeenten kunnen een positieve stimulans geven aan bedrijven. Denk hierbij aan bedrijven die huisvesting bieden aan expats: laat zien wat de positieve waarde is van het huisvesten van daklozen. Een ander belangrijk idee dat door de deelnemers van de Sociale Top werd aangedragen voor dit dilemma is het opzetten van ‘doorpakbudgetten’ om mensen goed op weg te helpen. Deze krachten gecombineerd kunnen het negatieve stigma wat op dak- en thuislozen rust, tegengaan.