Archief nieuwsbrief Gemeenten van de Toekomst

Hieronder vind je een lijst met alle verschenen nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief week 27 - 2018

Met boekentips voor de zomer en een herziene Wet gemeenschappelijke regelingen

Nieuwsbrief week 25 - 2018

Met een terugblik op de Sociale Top en ouderen die sporten tegen eenzaamheid

Nieuwsbrief week 23 - 2018

Met o.a. de gemeente Meierijstad, die een brede vertegenwoordiging liet meedenken over een integrale woonvisie.

Nieuwbrief week 21 - 2018

Met o.a. verantwoording in het sociaal domein en een toegankelijke samenvatting van de rapportage De Staat van ons Water.

Nieuwsbrief week 19 - 2018

Lees o.a. over 'de rode knop' in Eindhoven en over de Verzilverlening.

Nieuwsbrief week 17 - 2018

Met o.a. vijf inzichten over de lokale democratie van de toekomst. En campagnes voor klimaatbestendige oplossingen.

Nieuwsbrief week 15 - 2018

Met o.a. zorg voor eenzame ouderen en voor jongeren in een pleeggezin die achttien jaar worden, verlengde pleegzorg.

Nieuwsbrief week 13 - 2018

In deze nieuwsbrief vind je o.a. inspiratie over democratische vernieuwing, het betrekken van jongeren en (digitale) dienstverlening.

Nieuwsbrief week 11 - 2018

Met o.a. ondernemerschap onder statushouders ondersteunen en vanuit klantreizen naar de Omgevingswet kijken.

Nieuwsbrief week 9 - 2018

Met o.a. een boodschap van minister Ollongren over integer besturen en tips rond de AVG

Nieuwsbrief week 7 - 2018

Rijk, VNG, IPO en Waterschappen tekenen voor start van Interbestuurlijk programma

Nieuwsbrief week 5 - 2018

Met o.a. energiezuinige sociale huur in Arnhem en Brabantse samenwerking rond problematiek verwarde personen

Nieuwsbrief week 3 - 2018

Lees o.a. over de E-health week en tips om Omgevingswetproof te worden

Nieuwsbrief week 51 - 2017

Met de meest gelezen artikelen uit 2017.

Nieuwsbrief week 49 - 2017

Met o.a. goede voorbeelden van integrale jeugdhulp en hoe de overheid SBR en blockhain kan benutten

Nieuwsbrief week 47 - 2017

Met o.a. sociaal werkers over 'doen wat nodig is' en effectieve regionale samenwerking

Nieuwsbrief week 45 - 2017

Met o.a. privacytips voor professionals en ambities voor energieleverende gebouwen

Nieuwsbrief Editie Agenda Stad (week 43 - 2017)

Lees o.a. 'Veiligheid en leefbaarheid terug in de wijk in Maastricht'

Nieuwsbrief week 42 - 2017

Lees o.a. 'Programma sociaal domein: het geheel is meer dan de som der delen'

nieuwsbrief week 40 - 2017

Lees o.a. 'Decentraliseren is samenwerken, stevig onderhandelen en soepel schakelen'

Nieuwsbrief week 38 - 2017

Lees o.a. 'De Omgekeerde Toets: "Je moet klant van jezelf willen zijn"

Nieuwsbrief week 36 - 2017

Lees o.a. 'Van samen doen in Dalfsen naar één verordening Wmo en jeugdhulp'

Nieuwsbrief week 34 - 2017: de best gelezen artikelen over toekomstbestendig bestuur

Lees o.a. over samenwerking op gemeente- en regioniveau, toezichttafels en participatie.

Nieuwsbrief week 32 - 2017: de best gelezen artikelen over de fysieke leefomgeving

Lees o.a. best practices uit Westland, Heerde en Gouda.

Nieuwsbrief week 30 - 2017: de best gelezen artikelen uit het sociaal domein

Lees o.a. interviews met de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Zaanstad.

Nieuwsbrief week 28 - 2017

Lees o.a. 'Informatie Platform Opnieuw Thuis op Gemeenten van de Toekomst'

Nieuwsbrief week 26 - 2017

Lees o.a. 'Experimentele ruimte van de CityDeal Inclusieve Stad brengt mensen in beweging'

Nieuwsbrief week 24 - 2017

Lees o.a. 'Participatie en visievorming: hoe?'

Nieuwsbrief week 22 - 2017

Lees o.a. 'Programma sociaal domein: krachten bundelen en de transformatie doorzetten'

Nieuwsbrief week 19 - 2017

Lees o.a. 'Lessen uit het sociaal domein: leren veranderen'

Nieuwsbrief week 14 - 2017

Lees o.a. 'Ervaringen met pgb: heldere aanvraag en communicatie nodig'

Nieuwsbrief week 12 - 2017

Lees o.a. 'De Nelis Aanpak: respectvol omgaan met mensen'

Nieuwsbrief week 10 - 2017

Lees o.a. 'Gemeenten en Rijk werken samen aan programma sociaal domein'

Nieuwsbrief week 8 - 2017

Lees o.a. 'Professionals en ‘sleutelfiguren’ leren van elkaar in schuldhulpverlening'

Nieuwsbrief week 6 - 2017

Lees o.a. 'Innoveer de schuldhulpverlening: start nu'

Nieuwsbrief week 4 - 2017

Lees o.a. 'Sociale Top 2017: voorlopers en dwarsdenkers komen tot oplossingen'