Regiodagen 2018

Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Deze dagen zijn bestemd voor hoofden, financieel medewerkers en specialisten, om te informeren maar óók om te inventariseren wat er zoal leeft en speelt bij overheden. Het thema van de Regiodagen Gemeentefinanciën 2018 was:

“Samen meer bereiken”

 

Samen meer bereiken als één overheid. De komende tijd staat Nederland voor een groot aantal uitdagingen zoals het tegengaan van eenzaamheid, de transitie naar duurzame energie en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgesproken om een groot aantal maatschappelijke opgaven gezamenlijk op te pakken en starten daarom met het Interbestuurlijk Programma (IBP). Tijdens de Regiodagen op 28 juni, 3 en 5 juli, ging het gesprek over de financiële aspecten van een aantal maatschappelijke opgaven.

De Regiodagen Gemeentefinanciën 2018 zijn een initiatief van

Interbestuurlijk Programma

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom een akkoord gesloten om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Voor meer informatie over het Interbestuurlijk Programma kunt u terecht op Gemeenten van de Toekomst.