Thema’s

Nieuwe visies
Nieuwe verbindingen

Sociaal domein, Fysieke leefomgeving en Toekomstbestendig bestuur

Het Sociaal domein, de Fysieke leefomgeving en Toekomstbestendig bestuur. Dat zijn de drie thema’s waarop deze website decentrale overheden ondersteunt door het delen van kennis en voorbeelden uit de praktijk. Gemeenten van de Toekomst levert per thema actuele en relevante artikelen, publicaties, interviews etc. die je ondersteunen bij de transformatie in de verschillende domeinen.