• Fysieke leefomgeving

    Gemeenten hebben een stevige opgave in de fysieke leefomgeving. Klimaatbeleid, energietransitie en duurzaamheid krijgen lokaal hun beslag. De omgevingswet geeft bewoners en bedrijven meer regie.

...
Integraliteit, meerlaagse bestuurlijke samenwerking en ‘meekoppelende’ belangen. Begrippen die in Katwijk, door deze prijswinnende parkeergarage, concrete betekenis hebben gekregen.

Samenleving aan zet in de leefomgeving

Gemeenten, waterschappen en provincies krijgen steeds meer te maken met de impact van energietransitie en duurzaamheid op lokaal en regionaal beleid. Bovendien treedt begin 2021 de Omgevingswet in werking. Daarmee krijgen gemeenten de beschikking over een sterk vereenvoudigd ruimtelijk wetgevingskader. De voorbereiding van de implementatie is in veel gemeenten in volle gang.