Agenda

Consultatie: Belemmeringen schaalsprong Smart City Regio Zuid

Datum

19 en 21 juni 2018

Beschrijving

Van de vele Smart City pilots zijn sommigen geslaagd. Deze geslaagde pilots bieden veel goede lessen voor de toekomst. Maar hoe pak je zo’n pilot groter op? Dat is vaak de vraag. En waarom lijkt het vaak zo dat een Smart City-oplossing om een stevige positie vraagt? Met deze consultatie wordt gekeken naar de belemmeringen en naar waar behoefte aan is. Op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Wat hebben publieke organisaties nodig? Denk mee in jouw regio! Deze vragen staan centraal:

  • Welke praktische belemmeringen zijn er op lokaal, regionaal en nationaal niveau voor het opschalen van Smart City toepassingen?
  • Kan de infrastructuur van de openbare verlichting hergebruikt worden bij het opschalen van Smart City toepassingen?

Het doel van de consultatie is om vanuit de overheidspraktijk te horen welke belemmeringen er zijn bij het digitaliseren van de openbare buitenruimte. De uitkomst wordt gebruikt voor het opzetten van een grootschalig programma om die belemmeringen weg te halen. Met een rapport en een voorstel voor een (nationaal) programma dat de opschaling van Smart City-toepassingen ondersteunt kijkt men op welk schaalniveau een onderwerp het beste kan worden opgepakt. Daar dragen deze sessies aan bij.

De stichting Nationaal Smart City Living Lab werkt samen met o.a. RIVM en VNG Realisatie. Onder begeleiding experimenteren steden met de inzet van IoT in de publieke buitenruimte voor reële casussen. De consultatie wordt mede mogelijk gemaakt door RWS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie en tijd

Locatie volgt nog. Tijden: op 19 juni van 12:00 tot 16:15; op 21 juni: van 14.00 tot 16.30.

Kosten

Geen.

Doelgroep

Medewerkers in dienst van de overheid.

Programma

  • Opening en toelichting per thema
  • Uitwisselen van kennis aan de hand van de hoofdthema’s
  • Vaststellen belemmeringen en in kaart brengen van behoefte aan ondersteuning

Meer informatie en aanmelden