11 december 2018

Fysieke leefomgeving / artikel

Van vastgoed naar flexgoed

Naar schatting is 10% van de Nederlandse bevolking op zoek naar snel toegankelijke en betaalbare woonruimte. Denk hierbij aan mensen die wachten op een volgende koopwoning, die in scheiding liggen, die te maken hebben met huiselijk geweld, ZZP’ers met een tijdelijke baan, starters die op zichzelf willen gaan wonen en vergunninghouders.

De reguliere woningmarkt functioneert niet voldoende voor iedereen die een huis zoekt. Voor deze groep zou een voorraad aan tijdelijke woningen uitkomst kunnen bieden: een flexibel segment als aanvulling op de traditionele segmenten sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. Het onderzoeksrapport “Van vastgoed naar flexgoed” van adviesbureau Andersson Elffers Felix verkent de mogelijkheden van de inzet van flexibele woonoplossingen voor spoedzoekers en inventariseert aan de hand van concrete cases de mogelijkheden en kansen die “flexgoed” kan opleveren.