26 mei 2018

Fysieke leefomgeving / publicatie

Brochure: alternatieven voor aardgas

In de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas zijn de vijf opties voor een aardgasvrije nieuwbouwwoning beschreven en met elkaar vergeleken: de pluspunten, minpunten, investering en jaarlasten. De brochure is een praktische handreiking voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en andere bouwprofessionals.

Aardgas is in Nederland op zijn retour. Al snel behoort het op de meeste nieuwbouwlocaties tot het verleden. Bouwpartijen staan voor de opdracht om duurzame alternatieven te realiseren: comfortabele woningen zonder aardgas die vanaf 2020 bovendien bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Er zijn verschillende technieken die in combinatie met elkaar goede oplossingen bieden.

De zon als bron

Alle concepten beginnen met goed geïsoleerde woningen waar de zon vanzelf al zorgt voor een prettig woonklimaat. Vervolgens zijn toepassing van zonnepanelen en lage temperatuurverwarming vaste ingrediënten. ‘All electric’ nieuwbouwwoningen maken daarnaast gebruik van warmtepompen in combinatie met omgevingswarmte uit bodem of buitenlucht. Nieuwbouwwoningen met duurzame externe warmtelevering zijn aangesloten op een warmtenet met warmte-koudeopslag (lage temperatuurnet) of met geothermie (hoge temperatuurnet). In ontwikkeling zijn midden temperatuurnetten waarbij de warmte uit bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie of datacenter afkomstig is.

De keuze voor een energieconcept wordt sterk bepaald door het woningtype en de omgeving waar een gebouw staat. Welke energiestromen zijn er rond het huis en in de directe omgeving beschikbaar? Zijn er collectieve oplossingen te vinden? Er is geen standaardoplossing. Een duurzaam energieconcept zonder aardgas bestaat uit een combinatie van opties. Die op de juiste manier combineren vraagt om maatwerk en creativiteit.

Download en lees de brochure

Download de brochure ‘Alternatieven voor aardgas: zeer energiezuinige bouw zonder aardgas’ (pdf)

De brochure is gemaakt in samenwerking met de themagroep Gasloze Nieuwbouw, een initiatief van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (2017/2018).