30 mei 2018

Fysieke leefomgeving / publicatie

Burgerparticipatie in de warmtetransitie

De energietransitie kan niet plaatsvinden zonder actieve participatie van burgers. Zij moeten hun gedrag en woon- en leefomgeving (helpen) aanpassen aan de nieuwe realiteit: een CO2-neutrale en aardgasvrije samenleving in 2050. Dat ‘moeten’ is bovendien vaak ‘willen’. Steeds meer burgers zijn gemotiveerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaamheid en schone energie. Maar hoe krijgen we 7,7 miljoen huishoudens mee naar een andere manier van koken en stoken? En hoe helpen wij bij de overstap naar een aardgasvrij leven? Platform 31 deelt een handreiking voor beleidsmedewerkers.

Handelingsperspectief

Platform 31 deelt een handreiking voor beleidsmedewerkers: ‘Burgerparticipatie in de warmtetransitie’ Deze publicatie, naar aanleiding van onderzoek in vier pilotwijken in Wageningen, Nijmegen, Haarlem en Rotterdam, wil handelingsperspectief bieden. In eerste instantie voor gemeenten en gemeenteraden. Daarnaast kunnen de opgehaalde successen en spanningsvelden ook inspiratie bieden aan bewonersorganisaties en professionals die vanuit de regio betrokken zijn bij de warmtetransitie.

Meer informatie

Download de handreiking Burgerparticipatie in de warmtetransitie op de website van Platform 31.