• Sociaal domein

    Gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij bieden maatwerk in oplossingen. Het Rijk faciliteert.

...
Stichting Nelis is een werkgelegenheidsproject gericht op de glazenwasserij en de schoonmaakbranche, opgericht om jongeren die kort of langdurig werkloos zijn of anderszins op te grote afstand van de arbeidsmarkt staan, zo snel mogelijk weer bij het arbeidsproces te betrekken.

Maatwerkoplossingen en samenwerking

Gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Door samenwerking en het bieden van maatwerk ontwikkelen lokale overheden oplossingen die passen bij deze verantwoordelijkheid.

lees verder