Agenda

Samen werken, samen leren

Datum

14 mei 2018

Beschrijving

Werk leidt tot ontplooiing en ontmoeting. En werk kun je opvatten als de motor voor de integratie en participatie van vluchtelingen en andere nieuwkomers en van alle burgers in Nederland. Wat is voor succesvol samenleven nog meer nodig? Wat zijn succesfactoren, wat zijn belemmeringen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de KIS jaarbijeenkomst. Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) deelt samen met samenwerkingspartners inzichten en expertise rond deze thema’s. Daarnaast zijn er workshops over o.a. werkmogelijkheden voor jonge vluchtelingen, morele dilemma’s op de werkvloer en diversiteitsproof werken.

Locatie en tijd

The Student Hotel, Den Haag, van 12:30 tot 17.00 uur

Doelgroep

Iedereen die betrokken bij of geïnteresseerd is in werk, participatie en inclusie van vluchtelingen, nieuwkomers en andere burgers.

Kosten

Geen, maar bij afwezigheid zonder afmelding wordt € 25,- in rekening gebracht.

Aanmelden

Meer informatie