8 november 2018

Sociaal domein / artikel

Digitale Buddies ROC helpen ouderen én zichzelf

Studenten Welzijn College geven les en doen werkervaring op

Ruim 650 bevlogen en betrokken professionals, vrijwilligers en creatieve denkers uit het sociaal domein kwamen op 11 juni bij elkaar in Utrecht. Ze doorkruisten die maandag te voet, op de fiets en per bus stad en land, om met eigen ogen te zien hoe we als samenleving kwetsbare mensen ondersteunen. Er vonden gesprekken plaats over zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie. Dit gebeurde op 54 locaties, die samen het verhaal vertellen van de opgaven in het sociaal domein.

Eén van de vraagstukken werd aangedragen door het ROC Midden Nederland. De onderwijsinstelling merkt dat het imago van mbo-opleidingen steeds zwakker wordt, en dat haar studenten na hun opleiding moeilijker werk vinden. Het ROC nodigde de deelnemers aan de Sociale Top daarom uit om mee te denken over manieren om het tij te keren. Dat leverde een aantal ideeën op, waarmee het ROC meteen aan de slag kon. Zoals het stimuleren van leren in de praktijk, het werken aan presentatievaardigheden en bedrijven bekender te maken met de talenten van de studenten. In bijgaande video zien we hoe ROC Midden Nederland in Utrecht met Digitale Buddies twee vliegen in een klap slaat: de studenten doen werkervaring op, én leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen en het vergroten van hun zelfredzaamheid.

Digitale Buddies

In het project ‘Digitale Buddies’ geven studenten van het Welzijn College, onderdeel van het ROC Midden Nederland, les in digitale vaardigheden aan ouderen. De nadruk ligt hierbij op het opbouwen van een band tussen oudere en student (‘buddies’) en het onderlinge contact dat de ouderen zo weer maken.  Samen gaan ze met de computer aan de slag op basis van gespreksvragen. Zo vertelt een van de deelnemers waar ze vroeger heeft gewoond. Samen met de student kijken ze vervolgens op Google Maps hoe het dorp er nu uitziet of zoeken ze naar een oude foto. Maar ook basisvaardigheden als whatsappen met de kinderen komen aan bod. Hiermee levert het project een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid, en geeft het ouderen ook zicht op de belevingswereld van jongeren. Maar het mes snijdt ook aan de andere kant: studenten doen er werkervaring mee op.

Het Project Digitale Buddies is één van de initiatieven van Geluks BV, een programmabureau dat initieert, co-creëert, ontwikkelt, traint, implementeert en beheert op actuele maatschappelijk thema’s. Studenten Sociaal Werk niveau 4 van het Welzijn College doen deze activiteit in het kader van werkplekleren, ofwel snuffelstage. Digitale Buddies is één van de externe partners waarmee ROC Midden Nederland in Utrecht werkt.

Klik hier om de video over Digitale Buddies te bekijken

En klik hier voor een terugblik op de Sociale Top 2018