24 oktober 2018

Sociaal domein / artikel

Festival De Bedoeling: Dienstverlening en Privacy in balans!

Sinds 25 mei dit jaar hebben we er allemaal mee te maken: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als burger, werknemer of werkgever, je kunt niet langer om privacy heen. Want daar mag niemand aankomen, toch? Marc Gerrard (ICTU), organisator van Festival De Bedoeling, merkt dat er soms een spanningsveld is tussen privacybescherming en dienstverlening. Hoe houden we de gewenste dienstverlening en privacy in balans? Die vraag staat centraal op woensdag 14 november in Orpheus Apeldoorn. Marc Gerrard blikt met ons vooruit op deze dag: wat is de bedoeling van Festival De Bedoeling?

De overheid wil de dienstverlening verbeteren, maar tegelijkertijd mag de privacy en vrijheid van de burgers niet aangetast worden. Eind mei is de AVG in werking getreden en zorgt de wet ervoor dat je gegevens beschermd zijn. Wat zien we nu gebeuren? Marc Gerrard merkt op dat de praktijk worstelt met de vraag wanneer wel en niet gegevens uitgewisseld mogen worden. “Soms wil je als publieke partij iemand helpen en denk je dat het juist bevorderlijk is voor deze persoon om gegevens te delen. Is het dan wel mogelijk en geoorloofd? Waar ligt de grens?” Festival De Bedoeling geeft podium aan deze discussie.

Dienstverlening zoals het bedoeld is

“Soms lijkt het alsof de regels in onze samenleving hun eigen bedoeling (van dienstverlening) in de weg staan”, zo vertelt Marc Gerrard over de inhoud van Festival De Bedoeling. “Dat is natuurlijk niet de intentie.” Technologie en digitalisering bieden veel mogelijkheden om de Nederlandse bevolking steeds beter van dienst te kunnen zijn. Hoe kunnen we nu op een goede manier informatie uitwisselen, die nodig is voor publieke dienstverlening? Dit thema wordt tijdens Festival De Bedoeling belicht in: lezingen, praktijkvoorbeelden, masterclasses, inspiratiesessie, serious games, ervaringstheater, spreekuren bij privacy-experts en workshops. Wil je alvast een blik op het programma werpen? Bekijk dan de website van Festival De Bedoeling.

Het snijvlak tussen privacybescherming en dienstverlening

“De Ombudsman Metropool Amsterdam heeft vorig jaar een aantal namen en adressen ontvangen van mensen met hoge schulden. Officieel mag dit niet,” vertelt Marc Gerrard. “Desondanks hebben zij contact gezocht met deze mensen. Zo hebben ze degenen die dit wel wilden kunnen helpen met het saneren van hun schulden.” Dit is een praktijkvoorbeeld van het spanningsveld tussen privacybescherming en dienstverlening. Op 14 november zijn dergelijke voorbeelden terug te vinden in de ‘Garages De Bedoeling’. “Dat is een werkvorm waarbij het publiek in een garage kan sleutelen aan een probleem uit de praktijk,” vertelt Marc Gerard. “Idealiter heb je dan twee uur later het probleem opgelost.” Er zijn inmiddels meer dan 50 praktijkvoorbeelden ingestuurd, waarvan er een aantal wordt behandeld in de garages tijdens het festival. Aan het eind van de dag zal de jury reageren op de oplossingen die zijn aangedragen door het publiek.

Samenwerking wetenschap en openbaarbestuur

“Het idee van een festival kwam tot stand tijdens een privacy bijeenkomst bij de Universiteit Leiden, waar wetenschap en openbaarbestuur bij elkaar kwamen,” laat Marc Gerrard weten. De bijeenkomst leidde tot een samenwerking tussen de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale ombudsman, de Manifestgroep, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen willen zij iets bieden voor de praktijk, om een goede balans te vinden tussen dienstverlening en privacy.

Tip voor festivalbezoekers

Het aanbod is groot en divers. “Het is lastig om een keuze te maken,” laat Marc Gerrard weten. “Alles is leuk! Maar als ik dan toch iets mag tippen, dan zeg ik: de lezing van Corien Prins. Zij heeft altijd interessante noties over privacy. Daarbij was Corien Prins ooit nog mijn scriptiebegeleidster; dat maakt het voor mij persoonlijk extra leuk natuurlijk!”

Inschrijven? Klik op de afbeelding!

 

Foto via Flickr (Creative Commons)