30 november 2018

Sociaal domein / artikel

Gezinshereniging: vragen en antwoorden

Gemeenten hebben regelmatig vragen over de gezinsleden van vergunninghouders asiel, die op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een verblijfsvergunning krijgen. De meest gestelde vragen en antwoorden over opvang, huisvesting en  maatschappelijke begeleiding van deze groep vind je hier. Vragen en antwoorden over proces van gezinshereniging vind je hier.