9 januari 2018

Sociaal domein / artikel

Maak de PrivacyApp Jeugd deel van je privacybeleid

Onlangs is de eerste release van de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. Sinds begin 2018 bevat de app een informatiemodule voor jongeren én professionals in de jeugdzorg. De PrivacyApp geeft jongeren antwoorden op veelvoorkomende vragen, zoals: ‘Mag ik mijn dossier inzien?’, ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’, en ‘Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?’. Professionals kunnen onder meer controleren welke informatie ze kunnen delen en wanneer.

Maak de PrivacyApp deel van je privacybeleid

Jouw medewerkers informeren cliënten en hun ouders natuurlijk goed over wat er met hun gegevens gebeurt en over hun privacyrechten en -plichten. De PrivacyApp helpt hen daarbij. Zorg dat je medewerkers de PrivacyApp goed kennen zodat zij de jongeren en hun ouders er actief op kunnen wijzen. Zodat iedereen goed voorbereid is op het gesprek over privacy.

Attendeer jongeren en hun ouders op de PrivacyApp

Jongeren en hun ouders die bij jou een traject volgen, hebben baat bij deze app. Gebruik al je kanalen om de app onder hun aandacht te brengen. Om je daarbij te helpen is er een animatiefilmpje dat in 60 seconden vertelt wat jongeren van de app kunnen verwachten. Je kunt deze animatie op jewebsite plaatsen; gebruik hiervoor de link: https://youtu.be/9A3KJQKlMDI. Je kunt daarbij een korte mededeling zetten, bijvoorbeeld: ‘Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie. Of download de app direct via privacy.jeugdconnect.nl

Wie zijn erbij betrokken?

De app is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de ministeries van VWS, VenJ en BZK. De app staat op Jeugdconnect.nl waar ook andere apps staan die jeugdigen en professionals helpen rondom HALT, VOG, kindermishandeling en slachtofferhulp. De app is een initiatief van de manifestpartners ‘In Goed vertrouwen’, een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Update augustus 2018

In augustus 2018 is de privacy App Jeugd volledig vernieuwd. De informatie is aangepast aan de nieuwe Europese wetgeving rond privacy en er zijn er informatie-flows toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals. In januari werden al informatie-flows toegevoegd voor jeugdhulpverleners. Nu komen daar jeugdbeschermers, medewerkers in de jeugd-GGZ, wijkteams en gemeenten bij.

De komende maanden wordt de app doorontwikkeld. Er komt een apart gedeelte voor ouders, en er komt informatie toegesneden op medewerkers van Veilig Thuis en van de Raad voor de Kinderbescherming.

Meer informatie

Meer weten over het manifest ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’? Kijk dan op www.privacyborgingjeugd.nl. Voor vragen over de app of deze update kunt u contact opnemen met Léon Sonnenschein, programmaleider ‘In Goed Vertrouwen’: Léon.Sonnenschein@VNG.nl.

Foto: via Flickr (Creative Commons)