12 juni 2018

Sociaal domein / artikel

Sociale Top 2018: een eerste terugblik in beeld

Maandag 11 juni 2018 vond de Sociale Top plaats in Utrecht. Ruim 650 vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein bogen zich over oplossingen voor verschillende dilemma’s. Op maar liefst 54 locaties in de stad en omgeving. In de video vind je een eerste impressie van de dag.