22 mei 2018

Sociaal domein / artikel

Sociale Top 2018: Grote uitdagingen, kleine oplossingen

Op 11 juni a.s. ontmoeten 700 inspirerende ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers, professionals en andere voorlopers en dwarsdenkers elkaar in Utrecht tijdens de Sociale Top. De Top is georganiseerd de Rijksoverheid, de VNG en de gemeente Utrecht en heeft als doel om dilemma’s en uitdagingen in het sociaal domein te bespreken en oplossingen te formuleren.

In de video hieronder deelt Han Becker, adviseur Belastingdienst Toeslagen, wat de Belastingdienst gehaald heeft uit de Sociale Top vorig jaar.

In onderstaande video vertelt Jacqueline Bouts, directeur van het Xenia Hospice in Leiden, over de essentie van de Sociale Top 2018.

Samen uitdagingen aangaan

De 700 deelnemers van de Sociale Top gaan in gesprek over uitdagingen rondom zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, cultuur, veiligheid en integratie. We wisselen ideeën uit over hoe het beter kan in Nederland. Hoe bouwen we samen aan een samenleving waarin mensen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar? En hoe kan de overheid ondersteuning bieden aan mensen die het echt nodig hebben? We praten er niet alleen over, maar we dagen de deelnemers uit om oplossingen te formuleren en initiatieven te starten.

Klein beginnen

Het thema is dit jaar ‘grote uitdaging, kleine oplossingen’. Diverse sprekers inspireren de deelnemers om bij grote uitdagingen waarvoor we staan in het sociaal domein niet alleen naar grote en complexe systeemoplossingen te zoeken, maar ze ook vaak met series van kleine, bijzondere, pragmatische, energieke oplossingen tegemoet te treden.

Meer weten?