8 mei 2018

Sociaal domein / artikel

Zo lang mogelijk heerlijk wonen met de Verzilverlening

Gemeenten kunnen senioren op verschillende manieren ondersteunen, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Via de wet Wmo kan bijvoorbeeld dagbesteding, hulp in huis of ondersteuning voor de mantelzorger worden ingeschakeld. Sinds februari dit jaar kwam daar een nieuwe optie bij. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) ontwikkelde namelijk de Verzilverlening. Deze lening maakt het mogelijk om aanpassingen aan de woning te realiseren, die het langer zelfstandig thuis wonen voor senioren makkelijker maken. 

Stephanie Abbel werkt als adviseur marketing en communicatie bij SVn. Ze is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Verzilverlening en doet onderzoek naar het thema langer zelfstandig thuis wonen. “Senioren willen zo lang mogelijk prettig en veilig wonen in hun vertrouwde omgeving. Het Langer Zelfstandig Thuis beleid van gemeenten maakt dit mogelijk,” legt zij uit. “Om wens en beleid tegemoet te komen heeft SVn de Verzilverlening ontwikkeld.”

Geld uit de stenen

Als je al jaren met veel plezier in dezelfde buurt woont, blijf je daar het liefst zolang mogelijk wonen. Om dat comfortabel en veilig te doen, is een aanpassing van de woning vaak noodzakelijk. Maar senioren kunnen zo’n aanpassing niet altijd betalen. Met de Verzilverlening kunnen zij de overwaarde in hun hypotheek inzetten om de aanpassingen toch te realiseren.

Maar hoe werkt dan deze lening? Voor de Verzilverlening betaal je maandelijks geen rente en aflossing, maar deze wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld. Je leent dus geld uit de overwaarde. Het besteedbaar inkomen wordt bij gebruik van de Verzilverlening niet belast. Dit is vooral belangrijk voor senioren met een laag inkomen. Aan het einde van de looptijd, bij verkoop van de woning of bij het overlijden van de langstlevende schuldenaar wordt de lening afgelost.

De Verzilverlening sluit ook aan bij de wens van de meeste senioren, die liever de overwaarde van hun huis gebruiken om hun woning mee aan te passen dan dat zij hun spaargeld aanspreken. “Spaargeld geeft ouderen de vrijheid om aan sociale activiteiten deel te nemen,” vertelt Stephanie. “Daarom houden zij hun spaargeld graag achter de hand.”

De stille generatie

De komst van de Verzilverlening is een stap in de goede richting, maar er moet nog veel gebeuren om langer zelfstandig thuis wonen bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Veel senioren zijn zich er namelijk nog niet van bewust dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het toekomstbestendig maken van hun huis. Het is daarom belangrijk dat gemeenten hen weten te bereiken, op een manier die bij ze past.

Stephanie maakt onderscheid tussen twee groepen senioren: de jonge senior, met een leeftijd tussen de 60 en de 75, en de oudere senior van 75+. Beide groepen hebben een hele andere manier van denken. De oudere senior, ook wel de stille generatie genoemd, wil graag iets achterlaten voor de volgende generatie. Zij zijn niet gewend om te investeren in zichzelf. En dat terwijl zij vaker hulpbehoevend zijn en écht aanpassingen nodig hebben. “Veel gemeenten vinden het makkelijk om zich op die groep te richten, terwijl zij niet altijd bereid zijn te investeren in zichzelf,” legt Stephanie uit.

De jonge senior als doelgroep

Gemeenten kunnen zich beter richten op de jonge senior. Zij zijn namelijk wél bereid om te investeren in zichzelf en hun woning aan te passen. Wel vinden zij het belangrijk dat ze er niet alleen in de toekomst, maar juist ook nu profijt van hebben. “Dat hebben ze alleen als de aanpassing hun huis ook een beetje moderner maakt,” vertelt Stephanie. “Jonge senioren zijn niet per sé bezig met ‘langer zelfstandig thuis wonen’. Zij willen nú prettig, comfortabel en veilig wonen. En dat het liefst zo lang mogelijk. Dat is een wezenlijk verschil.”

Daarom raadt Stephanie gemeenten aan om de Verzilverlening niet alleen vanuit de Wmo-gedachte beschikbaar te stellen. “Ik snap dat er vanuit beleid grenzen zijn, maar het zou mooi zijn als de aanpassingen die gedaan worden niet alleen handig, maar ook mooi zijn.” Zo wordt het voor jonge senioren aantrekkelijk om hun woning aan te laten passen en voor gemeenten makkelijker om hun woningvoorraad levensloopbestendig te maken. “Er zijn meer geschikte seniorenwoningen nodig. De jonge senioren kunnen gemeenten daar goed bij helpen.”

Een Verzilverlening aanvragen

Als een inwoner gebruik wil maken van de Verzilverlening, dan vraagt deze daarvoor toestemming aan de gemeente. Soms moeten de gewenste woningaanpassingen eerst worden goedgekeurd, of moet de inwoner aan bepaalde criteria voldoen. Stephanie: “De ene gemeente steekt beleid anders in dan de andere. Daardoor kunnen gemeenten eigen voorwaarden stellen aan de lening. De regels kunnen dus per gemeente afwijken.” Als de aanvraag is goedgekeurd krijgt de inwoner een toewijzing, waarmee hij of zij de Verzilverlening aanvraagt bij SVn.

De Verzilverlening ook in jouw gemeente

De Verzilverlening is al in 3 gemeenten beschikbaar. Dit is best veel, vindt Stephanie. Zeker gezien de relatief korte periode waarin de Verzilverlening bestaat. “Het voorstel om de lening aan te bieden moet bij gemeenten eerst door de raad. Dat dat bij 3 gemeenten al zo snel is gebeurd geeft aan dat de urgentie en de voordelen van het product wel degelijk worden herkend.”

Gemeenten die geïnteresseerd zijn in de Verzilverlening kunnen rechtstreeks en geheel vrijblijvend contact opnemen met de relatiemanagers van SVn om de mogelijkheden te verkennen. Ook bij het opstellen van een verordening kunnen de relatiemanagers gemeenten van dienst zijn.

Meer informatie