Corina Gielbert 12 april 2018

Aanpak eenzaamheid begint bij jezelf

Eenzaamheid staat hoog op de agenda van het kabinet. En dat is natuurlijk goed nieuws. Als Nationaal Ouderenfonds vinden wij dit een grote stap voorwaarts. Het bestrijden van eenzaamheid is immers één van onze belangrijkste speerpunten. De afgelopen jaren is hard gewerkt om het taboe rondom eenzaamheid te verminderen. Het feit dat het nu kabinetsbeleid is, is hiervan een belangrijk resultaat.

De trend bij het nieuwe programma eenzaamheid is lokaal. Laat ik helder zijn: lokaal is goed. Maar voor we het weten richten we 380 lokale coalities op die allemaal opnieuw het wiel uit gaan vinden. Dat is niet efficiënt en het doet geen recht aan het grote aantal initiatieven dat al is ontwikkeld. In Nederland is een aantal landelijke partijen zeer diep lokaal geworteld. Het aanbod van deze partijen is groot en divers. Van vrijwilligers die bij ouderen op bezoek gaan, tot oplossingen voor mobiliteit. Laten we er vooral voor zorgen dat bij iedere lokale coalitie bekend wordt wat er op het moment al is en waar ze gebruik van kunnen maken. En dit aanvullen met activiteiten en diensten die er op dit moment nog niet zijn.

Focussen op lokale coalities is bovendien niet voldoende. De bestrijding van eenzaamheid moet een beweging worden in de maatschappij. We moeten het zelf doen. Het thema moet eigendom worden van iedereen. Maak eenzaamheid bespreekbaar, vertel mensen op welke signalen ze moeten letten en geef aan wat ze kunnen bijdragen om eenzaamheid te bestrijden. En begin daarmee op de basisschool. Zelf ging ik als jong kind na school vaak naar onze oude buren om een spelletje te doen. Ik vond het super gezellig. Nu pas realiseer ik me dat ook zij de gezelligheid, het praatje en het contact erg hebben gewaardeerd.

Veel mensen hebben schroom om ouderen aan te spreken. Om hen te vragen hoe het met hen gaat en te vragen of zij hulp kunnen gebruiken. We verschuilen ons achter twijfels als: zijn ze er wel van gediend? Komen we niet in hun privacy? Vergeet niet dat de meeste ouderen prima in staat zijn om aan te geven of hij/zij er wel of niet van gediend is. En dat de meeste van hen, net als wijzelf, het waarderen wanneer iemand aan ons vraagt of het goed gaat. Die drempel moeten we over. Een betere wereld begint bij jezelf en dat geldt ook voor het bestrijden van eenzaamheid.

De cijfers liegen er niet om. 200.000 ouderen in Nederland zijn extreem eenzaam. Zij hebben minder dan één keer per maand een sociaal contact. Daarom mijn oproep: begin in je eigen straat. Toon oprechte betrokkenheid. Bied je hulp aan. Dat kost niet veel tijd en het contact is snel gelegd. Ervaar zelf hoe je met een beetje energie, een grote bijdrage kunt leveren in de strijd tegen eenzaamheid. Want al stopt het kabinet er nog zoveel geld en energie in, zonder betrokkenheid van iedereen in de samenleving gaat het niet lukken.

Corina Gielbert is directeur van het Nationaal Ouderenfonds.