H. Najja & A. Schut 24 oktober 2018

Woonz.nl laat zien wat er wél kan

Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Wie daarin zelf kiest houdt de regie en voelt zich gelukkiger. Veel ouderen hebben het idee dat er weinig te kiezen valt, maar eigenlijk zijn er best veel opties. Van thuisblijven met aanpassingen tot verhuizen naar wat beter past. Van gelijkvloers in de sociale huur tot chique in luxe residenties. Van roze woongroep tot instelling waar de keuken koosjer of halal is.

Met de decentralisaties en de hele transitie die daarbij hoort, ging alles op de schop. Aanbieders van seniorenwoningen en zorginstellingen wisten niet meer waar hun bewoners vandaan moesten komen, bewoners gingen van wachtlijst en indicatie naar keuzevrijheid. Alleen wist niemand wat er te kiezen was. Gemeenten zagen door de bomen vaak ook het bos niet meer. Decentralisatie en zelfstandig blijven vroegen zo wel heel veel van ouderen, instellingen en gemeenten. Dat moest anders kunnen.

Wie zijn wij en hoe werkt het?

Ik heb een HR-achtergrond en werkte als interim-manager in de ouderenzorg. Ik zag wat er misging en dat er veel kansen bleven liggen. Door onwennigheid in de nieuwe verhoudingen, door ondoorzichtigheid en door mismatch. Samen met mijn compagnon Mirjam Doorewaard wilde ik laten zien dat er zoveel wél kan!

Met Funda als voorbeeld (maar dan anders) hebben we het online platform Woonz.nl opgericht. We zijn een ‘social enterprise’, net als bijvoorbeeld Tony’s Chocolonely. Een bedrijf met acht werknemers, een verdienmodel en een maatschappelijke missie die we bewaken in een stichting.

Aanbieders betalen om bij ons op de site te staan en kunnen gratis gebruik maken van onze jaarlijkse landelijke trendanalyses op basis van zoekgedrag van ouderen op onze site. Ouderen benutten gratis het aanbod aan woningen, instellingen en services om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat doen ze zelf of met een mantelzorgmakelaar die vaak vanuit een aanvullende zorgverzekering wordt betaald.

Waar staan we nu?

Op dit moment zijn honderdveertig aanbieders bij ons aangesloten en daarmee bestrijken we ongeveer twintig procent van het aanbod. Dat is nog niet heel veel, maar al best aanzienlijk. Vooral als je bedenkt dat we in 2013 begonnen zijn. We willen daarom groeien, maar ook verbinden. Corporaties en instellingen hebben hun eigen systematiek in aanbod en toewijzing waardoor totaaloverzicht ontbreekt. Ons doel is die werelden op nationale schaal bij elkaar te brengen.

Tegelijkertijd ziet het aanbod van wonen en woonzorg er in iedere stad en elk dorp anders uit. Ook de vraag van ouderen verschilt van plaats tot plaats. Gemeenten willen over die data beschikken om beleid voor wonen en zorg te kunnen maken. In krimpgebieden als Zeeland willen gemeenten graag weten hoe ze kunnen faciliteren dat bewoners langer in hun gezinswoningen blijven. In de Randstad kijken ze eerder naar een aanbod dat helpt om ouderen te laten doorstromen.

Naast onze landelijke data en de trendanalyses die we daaruit halen, hebben we daarom samen met de gemeente Utrecht en ouderenbond COSBO de site Utrecht.voorlater.nl opgezet. Een platform dat Utrechters informeert over regelingen voor diensten aan huis, woningfinanciering en woonopties voor ouderen. In samenwerking met SOR, de woningcorporatie voor ouderen in Rotterdam en de Hoeksche Waard, gaan we een stap verder.

Wat is het vervolg?

Oudere woningzoekenden uiten hun woonwensen pas als ze weten dat er ook een aanbod is. En om te weten wat dat aanbod in een stad of regio is, moeten (woon)zorgorganisaties, welzijnsclubs, corporaties en alle grote en kleinere dienstverleners op één plek en op één uniforme manier laten zien wat er mogelijk is.

Met de steun van de ministeries van VWS en BZK, Aedes en Actiz gaan we met SOR als onze innovatiepartner al die data voor de Rotterdamse regio in beeld brengen. Zo moet er een Rotterdamse woonwegwijzer voor ouderen ontstaan die tevens een voorbeeld kan zijn voor andere steden en regio’s in ons land.

Het betekent niet dat we nu onze nationale datasets weer lokaal gaan versnipperen. Het betekent wel dat we vanuit het algemene trendbeeld straks veel beter specifieke lokale situaties in het vizier kunnen krijgen. Op twintig november is er een grote kick-off van het project in Rotterdam in aanwezigheid van Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van VWS die ons project een warm hart toedraagt.

In januari verwachten we de eerste release van lokale data-analyses. Zogeheten dashboards die niet alleen vraag en aanbod in kaart brengen, maar die ook laten zien waar we door mismatches kansen voor ouderen laten liggen. Maar zo laten we vooral zien dat er veel meer kan dan we vaak denken!

Annemiek Schut is directeur van Woonz.nl en werkt samen met Hassan Najja (directeur van Rotterdamse woningcorporatie SOR, innovatiepartner van Woonz) aan de Rotterdamse woonwegwijzer voor ouderen.