10 oktober 2018

Sociaal domein / interview

Kom naar ‘Empowering Cities and Citizens’: internationale conferentie over hoe steden leren

Het IHS, Institute for Housing and Urban Development Studies, wordt 60 en viert dat met een conferentie op 6 en 7 november in de Rotterdamse Maassilo. Ben je gemeentebestuurder, ambtenaar of onderzoeker? Kom dan op 6 en 7 november meedenken en praten over ‘Empowering Cities and Citizens’. Hoe houd je jouw gemeente sterk en vitaal? Hoe vertaal je wereldwijde uitdagingen als verduurzaming, energietransitie en migratie naar de praktijk in jouw stad? Het programma biedt volop kansen om je kennis hierover te vergroten en te delen. Jan Fransen, adjunct-directeur, en Carley Pennink, hoofd Internationale Projecten van het IHS, vertellen graag waarom de conferentie de moeite waard is.

Empowering Cities and Citizens

Uniek

Het IHS stamt uit de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen het zwaar gebombardeerde Rotterdam weer opgebouwd moest worden. Het ‘Bouwcentrum’ coördineerde die wederopbouw en werd zo praktijkexpert in stedelijke ontwikkeling. Het IHS, nu onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is in 1958 opgericht om die opgedane kennis en deskundigheid internationaal te delen. Door onderwijs, advisering en toegepast onderzoek ondersteunt het IHS wereldwijd projecten gericht op duurzame stedelijke ontwikkeling, armoedebestrijding en het bevorderen van gelijke kansen. De combinatie van een internationaal georiënteerde academische omgeving en een sterke link met de dagelijkse praktijk, maakt het IHS tot een uniek ‘centre of excellence’ voor steden en hun ontwikkeling.

Praktische oplossingen

‘Die koppeling van theorie en praktijk is ook de kracht van onze conferentie in november’, zegt IHS-bestuurder Jan Fransen. ‘We brengen onderzoekers en praktijkmensen bij elkaar, om samen praktische oplossingen te zoeken voor problemen waar grote en kleine gemeenten tegenaanlopen: hoe voer je in jouw gemeente klimaatdoelstellingen uit? Hoe houd je je dorp leefbaar als hoogopgeleiden wegtrekken? Hoe werk je samen met inwoners, bedrijven en organisaties? Wat kun je daarbij leren van andere gemeenten? Door kennis en ervaringen met elkaar te delen, versterken we steden en hun inwoners in binnen- en buitenland.’ Op welke programmaonderdelen verheugt Jan zich het meest? ‘Alles is natuurlijk interessant,’ lacht hij. ‘Maar als ik toch een top drie moet geven, dan kies ik eerst de workshop waarbij je leert hoe groen jouw gemeente is in vergelijking met andere. Twee IHS-medewerkers hebben een instrument ontwikkeld, waarmee je dat kunt meten.”

“Ik raad ook de workshop aan van Leon van den Dool over hoe Nederlandse steden leren. Leon is naast zijn werk bij het IHS ook consultant bij PWC en kan vanuit theorie en praktijk laten zien welke leermethodes wel en niet werken. Ten derde ben ik benieuwd naar de paneldiscussie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Hoe vertaal je die soms vage en tegenstrijdige doelstellingen voor bijvoorbeeld armoedebestrijding, gelijkheid of klimaat naar het dagelijks leven in jouw gemeente?’

Wicked problems

Carley Pennink hoeft niet lang na te denken over haar top drie. ‘Ik kijk erg uit naar de keynote speech van emeritus hoogleraar Nina Glick Schiller over ‘City Makers en Breakers’. Zij onderzocht de bijdrage van ‘gewone’ inwoners aan de ontwikkeling van hun stad. Iedere inwoner voegt waarde toe. Hoe maak je daar het best gebruik van? Tweede aantrekkelijke onderdeel vind ik de paneldiscussie over het oplossen van ‘wicked problems’: elke gemeente worstelt met taaie, ogenschijnlijk onoplosbare problemen. Zijn dat overal dezelfde problemen of verschillen ze per stad, regio of land? Wat kunnen we van elkaar leren bij de aanpak ervan? Ten derde noem ik, net als Jan, de workshop over hoe groen jouw gemeente is. Juist omdat die je heel praktisch laat zien hoe jouw gemeente scoort ten opzichte van andere en wat je daarvan kunt leren.’

‘Sterke steden hebben krachtige en goed opgeleide bestuurskundigen nodig en mondige inwoners.’

Verscheidenheid

Carley benadrukt dat de conferentie bedoeld is voor zowel grote steden als kleinere gemeenten: ‘Juist in die verscheidenheid zit de kracht. Ik verheug me erop dat er mensen komen uit heel verschillende plaatsen en invalshoeken. Gemeenten kunnen leren van de conferentie, maar wij kunnen ook leren van de gemeenten. Bij het IHS komen wekelijks groepen op bezoek uit de hele wereld. Zij willen leren hoe je een ‘smart’ of een ‘green city’ wordt. Hoe je good governance toepast of hoe je omgaat met toerisme. Maar wij leren ook veel van hen. Zij krijgen soms met weinig budget en capaciteit dingen voor elkaar die ons niet lukken. Sterke steden hebben krachtige en goed opgeleide bestuurskundigen nodig en mondige inwoners. Het IHS zet zich daar al 60 jaar voor in en ik hoop dat onze conferentie daar ook aan zal bijdragen!’

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de conferentie of je opgeven? Kijk op de website van de conferentie.