26 april 2018

Sociaal domein / praktijkvoorbeeld

Jekuntmeer.nl matcht burgers met lokale participatie-agenda

Hoe zorg je dat burgers die ondersteuning nodig hebben, het aanbod goed weten te vinden? Het platform Jekuntmeer.nl startte jaren geleden in Amsterdam, maar kent nu o.a. ook een grote Utrechtse variant. Op deze site vinden kwetsbare groepen activiteiten rond werk, scholing en dagbesteding. Hoe krijg je zo’n community effectief?

Rond 2007 startte Amsterdam met een databank voor maatschappelijke participatie. Daarin stonden alle activiteiten rond dagbesteding, scholing en werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Fast forward naar 2018: de databank werd doorontwikkeld tot Jekuntmeer.nl, een platform waarop dagelijks zo’n 340 mensen zoeken naar een passende participatieactiviteit. Het platform bestaat in zeker drie grootstedelijke varianten en bevat in totaal zo’n 1500 organisaties. De gemeenten Amsterdam en Utrecht, en de regio Zuid-Holland Noord vormen drie lokale sociale kaarten waarop alle aanbod rond de Wmo en dagbesteding te vinden is. Zo’n 300 zorgaanbieders plaatsten in 2017 ruim 2000 projecten en evenementen online.

Hoe werkt Jekuntmeer.nl?

Elke regiosite heeft een beheerder, en zorg- en welzijnsaanbieders plaatsen zelf hun participatie aanbod. Stichting De Omslag beheert en ontwikkelt het platform door. Directeur Corine van de Burgt: “Wij staan als stichting middenin het sociaal domein en proberen sociale doelen te behalen. De IT-kennis kopen we verantwoord in: de helpdesk en redactie van Jekuntmeer.nl wordt verzorgd door bureau Swink. Bij dit webservicebureau zijn mensen met een arbeidsbeperking in dienst. De technische kant doet IT-bedrijf Piipol, waar mensen met autisme of een andere beperking werken.”

Ook onderhoudt de stichting contact met de aanbieders. Van de Burgt: “Zij zijn zelf verantwoordelijk om al hun activiteiten voor kwetsbare burgers te ontsluiten: van projecten en werk tot sportactiviteit. Ze loggen in en plaatsen zelf content.” Dit stukje communitymanagement is vaak een grote uitdaging, beaamt ze: “We proberen de aanbieders actief te houden met halfjaarlijkse belrondes door het webcareteam bij De Omslag en Swink. Dat warme contact wordt echt gewaardeerd. Wat ook helpt, is dat het Wmo-contract met de gemeente aanbieders vaak verplicht om hun aanbod zichtbaar en toegankelijk te maken.” Een activiteit die niet jaarlijks wordt geactualiseerd, valt van het platform af tot er weer een update wordt geplaatst.

Anders dan een buurtapp

Om te voorkomen dat elke organisatie of gemeente zijn eigen platform opzet, sluit De Omslag de service zoveel mogelijk aan op bestaande databases. Van de Burgt “Ik zie dat er vaak behoefte is aan een sociale kaart. Dan kun je veel beter investeren in iets wat langdurig van kracht is. Dat geeft aanbieders, gemeenten en professionals rust. Als we merken dat een nieuwe service wordt opgezet, koppelen we die zodat de actuele en kwaliteitsdata van Jekuntmeer.nl daar ook vindbaar is.” Een activiteit komt niet zomaar op Jekuntmeer.nl, maar wordt eerst gecontroleerd en geaccordeerd door het team van Swink. “Een activiteit is meer dan een titel en locatie, en zo maken we zo goed mogelijk  een match met de burger. Dat maakt Jekuntmeer.nl anders dan bijvoorbeeld een buurtapp.”

De doelgroep van Jekuntmeer.nl is divers: in eerste instantie zijn dat natuurlijk mensen met een beperking zelf. Maar veel bezoekers van het platform zijn ook verwijzers vanuit de zorg en klantmanagers van de sociale dienst. Betrokken beleidsadviseur Iris Stokman (gemeente Utrecht): “We zien de zorgprofessionals wel als belangrijke doelgroep: zij kijken vaak samen met cliënten op de site. Toch maken we de content begrijpelijk voor alle inwoners: het geeft ze veel regie om zelf hun weg te vinden. Daarnaast zien we veel meerwaarde voor het netwerk van de cliënt. Zo is het aanbod voor ouderen heel groot, maar die doelgroep is niet altijd online. Jekuntmeer.nl is dan wel heel relevant voor familie en hulpverleners.” De gemeente Amsterdam focust zich ook op de inwoner, zegt Jac. van Rheenen (Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg): “Het zorgaanbod moet voor alle Amsterdammers inzichtelijk en aantoonbaar zijn in de stad. Je hebt als burger recht op zorg, en dan mag je kiezen bij welke aanbieder je dat wil afnemen. We kijken nu of we dit dichterbij de Amsterdammer kunnen brengen door een stadsdeel-aanpak.”

“De Omslag zorgt dat de kwaliteit, inrichting en het gebruiksgemak van het platform geborgd is.” Jac. van Rheenen (Gemeente Amsterdam)

Een platform voor en door gebruikers en zorgaanbieders

De Omslag zorgt jaarlijks voor een gebruikersonderzoek onder de brede doelgroep, met surveys of een mystery panel bijvoorbeeld. 95 procent van de wensen en feedback hieruit leidt direct tot nieuwe aanpassingen in het platform. “We hebben de wens om vollediger, completer en actueler te worden. Als digitaal platform moet je continu werken aan toegankelijkheid, zeker voor mensen met een beperking” zegt Van de Burgt.

Van Rheenen beaamt dat. “De beschrijvingen van het aanbod moeten van hoge kwaliteit zijn, en voor iedereen begrijpelijk. De bezoekcijfers kunnen nog veel beter.” Zowel Van Rheenen als Stokman geven aan dat het ontsluiten van informatie voor de burger een hardnekkige kwestie blijft. Daarbij spelen factoren als laaggeletterdheid, meertaligheid in de stad en digitale skills of middelen een rol. Stokman: “Zo proberen we meer met beeld te doen en kijken we naar het taalaanbod. We pakken dit samen met De Omslag op, die de aanbieders stimuleren om hun aanbod zo begrijpelijk mogelijk te maken.”

Beleid vertaald naar een lokale sociale kaart

De samenwerking rond Jekuntmeer.nl vertaalt beleid door naar de sociale kaart. Zo koopt Utrecht dagbesteding sinds de transities in 2015 op twee manieren in, en dat beleid zie je terug in de kaart. Variant A is laagdrempelig, daar kan de burger zo naartoe. Bij variant B is een maatwerktoekenning nodig om deel te kunnen nemen. Stokman: “Er bleek enorm gat tussen buurthuizen of bingo en de echte dagbesteding. Er was veel behoefte aan een tussenvorm.” In Amsterdam wordt juist gewerkt aan meer wijkgerichte filters. “Elk stadsdeel heeft een eigen dynamiek en bijna 150.000 inwoners. Met die couleur locale wil je rekening houden in het sociaal domein.” Ook werkt Amsterdam toe naar meer resultaatgerichte teksten op de site: wat heeft de burger uiteindelijk aan een Studiekring 55-plus of aan de Sollicitatiewerkplaats?

Groeien in kwaliteit en dienstverlening, niet in omvang

Waar nog aan wordt gewerkt is bijvoorbeeld dienstverlening aan statushouders. Dat kan met aanvullende uitvraag en specifieke tags. Ook voor nieuw Beschut Werk is onlangs binnen Jekuntmeer.nl een koppeling gebouwd. Van de Burgt: “Het platform moet meegroeien met de beleidsontwikkeling van gemeenten. Maar de PR voor het platform is weer een taak die gemeenten bij uitstek kunnen uitvoeren.” Ze geeft aan dat Jekuntmeer.nl niet per se uit is op groei, maar volledig gaat voor hoge kwaliteit van de platforms die er nu zijn en de commitment van samenwerkende gemeenten en maatschappelijke organisaties. “Ik heb het idee dat aanbieders na de decentralisaties hun weg hebben gevonden en de samenwerking opzoeken. Wij willen verschillende professionals verbinden, en doen dat al sinds 2007 echt samen met de aanbieders.”