27 december 2016

Sociaal domein / publicatie

Handreiking: contractbeheer en contractmanagement

Als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein neemt het inkoopvolume van gemeenten toe. Hierdoor wordt het belang van contractbeheer en contractmanagement nog groter. De VNG heeft een handreiking gemaakt om gemeenten te helpen met hun contractbeheer.

Contracten raken zoek of worden niet op tijd verlengd of beëindigd. Informatie uit contracten blijft onbenut en contracten worden niet gemanaged.

In de handreiking vind je informatie over het registreren, bewaken en managen van contracten. De handreiking is bestemd voor:

  • Gemeenten die een begin willen maken met contractbeheer of contractmanagement.
  • Gemeenten die bij de implementatie van contractbeheer/management problemen ondervinden en op zoek zijn naar praktische tips.

Open de handreiking.
Open de presentatie contractbeheer en contractmanagement.