5 maart 2018

Sociaal domein / publicatie

Handreiking: Vroegsignalering schulden en bescherming van persoonsgegevens

Gemeenten willen het aantal mensen met problematische schulden terugdringen. Door goede schuldhulpverlening, maar liever door het ontstaan van schulden zo vroeg mogelijk te signaleren en te voorkomen. Hoe kan je hier als gemeente vroegtijdig achter komen nu er niet meer breed informatie kan worden opgevraagd vanwege de nieuwe privacy wetgeving? De handreiking Vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens bevat een beschrijving van een model voor het proces dat aan de privacy vereisten van de AVG voldoet.

De handreiking is gemaakt door Bureau PBLQ. In hun benadering wordt vroegsignalering van schulden beschouwd als publieke taak in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In deze wet wordt vroegsignalering alleen in de Memorie van Toelichting genoemd.

Het is daarom belangrijk dat gemeenten vroegsignalering expliciet in hun integrale schuldhulpverleningsplan opnemen, zoals dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Download de handreiking