1 mei 2018

Sociaal domein / publicatie

Infosheet Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders

Het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders leidde in 2016-2018 ruim zeventig mensen op tot Sleutelpersoon Gezondheid Statushouders. Deze infosheet is bedoeld voor iedereen die al samenwerkt of wil werken met sleutelpersonen. In de infosheet komen sleutelpersonen en (zorg)professionals aan het woord en delen we voorbeelden over wat de samenwerking met sleutelpersonen oplevert. Ook biedt de infosheet informatie over hoe sleutelpersonen u van dienst kunnen zijn, hoe u hen de benodigde begeleiding biedt en welke contractvormen mogelijk zijn.

Het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders wordt uitgevoerd onder regie van Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Beide organisaties werken nauw samen met VNG OTAV (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders) binnen het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG zijn opdrachtgever van deze gezondheidsprogramma’s.

Download en praktijkvoorbeeld