24 juli 2018

Sociaal domein / publicatie

Pleegzorg na 18 jaar: Hoe doet u dat als gemeente?

Met ingang van 1 juli 2018 mogen pleegjongeren tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. Dit maakt het voor deze vaak kwetsbare groep makkelijker zich voor te bereiden op zelfstandigheid, vanuit de veilige omgeving van hun pleeggezin. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering van de verlengde pleegzorg. Maar daarmee worden wel de kansen van deze jongeren vergroot en besparen gemeenten uiteindelijk kosten. In de factsheet ‘Pleegzorg na 18 jaar: Hoe doet u dat in uw gemeente?’ lichten het Nederlands Jeugdinstituut en de NVP toe hoe je als gemeente verlengde pleegzorg tot 21 jaar kunt standaardiseren en indien nodig kunt verlengen tot 23 jaar.

Download de factsheet

Eerder verschenen bij Gemeenten van de Toekomst