14 mei 2018

Sociaal domein / publicatie

Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?

Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Dit wordt ook wel preventieve ouderenzorg genoemd. Voorbeelden zijn activiteiten om meer te bewegen, gezond te eten en sociale contacten te bevorderen. Maar niet alle ouderen doen hieraan mee. Onder andere ouderen met een lage sociaal economische status, met een klein sociaal netwerk en oudere migranten met een niet-westerse achtergrond nemen, volgens professionals, niet vaak deel aan deze preventieve activiteiten. Ook benadrukken professionals dat het van belang is meer aandacht te besteden aan deze groepen ouderen in de preventieve ouderenzorg. Wat maakt dat zij onvoldoende bereikt worden met deze activiteiten? Zijn er activiteiten waarbij dat beter lukt? En wat zijn elementen die eraan bijdragen dat deze ouderen wel meedoen?

Het RIVM heeft literatuuronderzoek gedaan en professionals en ouderen geïnterviewd om hun ervaringen met het aanbieden van en deelnemen aan preventieve activiteiten te horen. Deze inzichten bieden professionals en gemeenten aanknopingspunten om preventieve zorg en ondersteuning voor deze groepen ouderen te verbeteren. Hieronder vind je de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport. Ook kun je het gehele onderzoek lezen als je meer wilt weten.

Aanbevelingen voor gemeenten

  • Werk samen in signalering en dooverwijzing
  • Benader ouderen persoonlijk en op verschillende wijzen
  • Benut sleutelpersonen
  • Zorg voor goede toegankelijkheid
  • Neem de tijd om vertrouwen te winnen
  • Creëer een moment waarin het draait om samenzijn
  • Ontwikkel (cultuur) sensitieve communicatievaardigheden
  • Deel je kennis en ervaring

Meer informatie

Download de publicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?