3 mei 2018

Sociaal domein / publicatie

Rapport ‘Onderzoek naar ondernemerschap onder statushouders’

Arbeidsparticipatie is een belangrijke voorwaarde voor de integratie van statushouders. In de praktijk is het voor hen echter lastig om werk te vinden. Een alternatieve route voor de arbeidsparticipatie van statushouders is zelfstandig ondernemerschap. De afgelopen periode hebben talrijke ondersteuningsinitiatieven statushouders begeleid bij het opzetten van een eigen onderneming. In het rapport ‘Onderzoek naar ondernemerschap onder statushouders’ van VluchtelingenWerk Nederland vind je verhalen uit de praktijk en lees je waar winst te behalen is in de ondersteuning van statushouders op hun weg naar ondernemerschap.

Het onderzoek van VluchtelingenWerk Nederland werd financieel mogelijk gemaakt door ING Nederland fonds.

Download het rapport en lees meer