27 februari 2018

Sociaal domein / publicatie

Samen slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren

Veruit de meeste jongeren slagen erin om op eigen kracht, met steun van ouders en hun omgeving hun talenten benutten en een plek in de maatschappij vinden. Echter zijn er zo’n 155.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet naar school gaan of werken. En hebben of hadden ongeveer 187.500 jongeren in deze levensfase een of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming. Vaak hebben zij meerdere problemen tegelijk: fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, problemen met huisvesting of justitie. Voor hen is het lastig om op eigen benen te staan en dat is zonde, we willen dat iedereen de kans krijgt zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontwikkelen.

In de publicatie van NJI wordt beschreven hoe je als gemeente, Rijk, maatschappelijke partij in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven samen slim en slagvaardig kansen kunt creëren voor minder zelfredzame jongeren.

Download hier de publicatie: samen slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren (PDF)