27 februari 2018

Sociaal domein / publicatie

Toolkit 16-27: op weg naar zelfstandigheid

Hoe kan je als organisatie, gemeente of het Rijk jongeren in een kwetsbare positie begeleiden naar volwassenheid? Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare jongeren vraagt om een integrale aanpak, zowel op gemeentelijk niveau als is in de uitvoering. Alleen samen kan er gezorgd worden voor de continuïteit van zorg en ondersteuning om deze jongeren zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. 

In deze toolkit wordt er gesproken over 16-27 in plaats van 18-/18+, waaronder de problematiek ook wel bekend staat. Dit is gedaan vanuit het inzicht dat dit de leeftijdsfase is waarin jongeren in kwetsbare posities doorlopende ondersteuning nodig hebben, ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18de levensjaar. Deze toolkit bevat een beknopte versie van de handreiking voor gemeenten en professionals met informatie over wetgeving en het werken met toekomstplannen, typering van jongeren in kwetsbare situaties en het wettenschema jongeren.

Download hier de publicatie: Toolkit 16-27 (PDF)