18 april 2018

Sociaal domein / publicatie

VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018

Integratie in Nederland blijkt voor vluchtelingen vaak lastiger dan de bedoeling is. Hoewel ze erg gemotiveerd zijn om in te burgeren, slaagt bijna de helft niet tijdig voor het examen en bezorgt dit ze extra stress. Dat valt te concluderen uit de IntegratieBarometer 2018 van Vluchtelingenwerk Nederland.

IntegratieBarometer 2018 van Stichting Vluchtelingenwerk

Deze Integratiebarometer is de zesde in een reeks van jaarlijks onderzoek, wat wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Het thema van deze Barometer is de beleving en ervaring van vluchtelingen in het inburgeringsproces. Daarvoor zijn vluchtelingen geïnterviewd, maar ook werd gepraat met focusgroepen bestaande uit vluchtelingen, maatschappelijk begeleiders en taaldocenten.

Resultaten in vogelvlucht

  • Vluchtelingen zijn heel gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren en geloven dat dit belangrijk is om goed in te burgeren. Ze voelen veel verantwoordelijkheid om die vaardigheden op te doen.
  • Vluchtelingen voelen zich belemmerd door stress en zorgen om familie, maar ook door ingewikkelde regelgeving en slechte informatievoorziening. Daardoor maken ze soms keuzes die op termijn niet goed uitpakken.
  • Bijna de helft van de vluchtelingen slaagt niet voor het examen binnen de tijd die ervoor staat, en de (financiële) sancties daarop zijn hoog. Dat levert extra stress op.
  • Deze factoren zorgen ervoor dat veel vluchtelingen risicomijdend te werk gaan: ze leren bijvoorbeeld de taal op een lager niveau om snel aan eisen te voldoen, of stellen werk uit.
  • Het advies aan overheden luidt: heb meer aandacht voor de persoon achter ‘de inburgeraar’ en investeer in het opbouwen van een sociaal netwerk. Dat helpt bij taalverwerving en vergroot kansen voor verdere integratie.

Download

Lees het rapport voor meer details. Download hier de Vluchtelingenwerk IntegratieBarometer 2018 (pdf)