• Toekomstbestendig bestuur

    Bestuur dicht bij burgers vraagt nieuwe regels, procedures en werkwijzen. Voor toekomstbestendig bestuur is meer nodig: een cultuur van flexibiliteit en veerkracht.

...
Rollen en taken van de gemeente zijn volop in beweging. Met ‘Gouda 2020’ heeft de gemeente in 2015 een visie op een toekomstbestendige organisatie neergelegd.

Sterk, flexibel en veerkrachtig

Bij een overdracht van taken van Rijk naar decentrale overheden horen ook veranderingen in bestuurlijke- en ambtelijke cultuur, werkwijzen en arrangementen die nodig zijn om de overgang van taken en bevoegdheden tot een succes te maken, die ervoor moeten zorgen dat we tot toekomstbestendig bestuur komen. Geen nieuw bestuurlijk bouwwerk, maar een cultuur die sterk, flexibel en veerkrachtig is. Klaar voor bestaande opgaven en onverwachte ontwikkelingen.

lees verder