Agenda

Congres ‘Duurzaamheid – nieuwe energie’

Datum

7 maart

Over de bijeenkomst

Elke gemeente en provincie heeft de ambitie energieneutraal te worden. Dat kan alleen door burgers en bedrijven actief bij die transitie te betrekken. Hoe stimuleer je als decentrale overheid initiatieven van onderop? Hoe geef je door burgers spontaan opgezette energieconflicten een plek in het overkoepelende regionale beleid? Deze en andere vragen komen aan de orde bij het congres ‘Nieuwe energie’ van Binnenlands Bestuur op 7 maart in Antropia in Driebergen.

 

Programma

Dagvoorzitter: Bas Mesters

10.00
Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte & milieu Binnenlands Bestuur

10.05
Ed Nijpels (voorzitter Klimaatberaad) vertelt hoe we er met de energietransitie voorstaan en waar de grootste uitdagingen voor gemeenten en provincies liggen

10.30
Peter Kanne (I&O Research) vertelt op basis van nieuw onderzoek hoe burgers duurzamer kunnen en willen omgaan met energie (en hoe niet)

10.55
Koffiepauze

11.15
Barto Piersma (directeur nationale programma’s RVO) vertelt over hoe de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gemeenten kan ondersteunen bij de energietransitie. Mede naar aanleiding van het kennis- en leertraject uit de Greendeal en Proeftuinen Aardgasvrije wijken.

11.45
Start eerste ronde workshops
– Purmerend legt uit hoe je een bestaande wijk van het gas krijgt
– Haarlem faciliteert burgers in de wijk Ramplaankwartier om zelf de transitie ter hand te nemen.
– Delft vertelt hoe je uiteenlopende burgers voor de energietransitie mobiliseert
– Provincie Flevoland presenteert haar aanpak van de regionale energiestrategie als katalysator van de energietransitie
– Bronckhorst legt uit hoe het solarpark de Kwekerij in nauwe samenwerking met omwonenden tot stand kwam

12.35
Lunch

13:30
Merian Koekkoek van HIER klimaatbureau over hoe gemeenten met energiecoöperaties kunnen samenwerken om de energiedoelen te halen

14:00
Tweede reeks workshops (er volgen nog twee)
-Enschede toont hoe je de energietransitie kunt koppelen aan groene daken en waterberging (i.s.m. Groenkeur, partners in Greendeal Groene daken)
– Alphen laat zien hoe je lokale energiedoelstellingen onderdeel maakt van een integrale regio-aanpak met andere overheden (i.s.m. met RVO)
–  Leeuwarden maakte een speciale Inspiratiegids voor burgers en bedrijven om ze te overtuigen te participeren in de energietransitie (i.s.m. Sweco)
– Nijmegen presenteert haar aanpak om uiteenlopende wijken te voorzien van nieuwe energie (i.s.m. Hekkelman)

15:00
Derde reeks deelsessies (is herhaling van tweede reeks)

16:00
Evaluatie met drie deelnemers in foyer en aansluitend borrel

Locatie en tijd 

Antropia, Driebergen. Van 10.oo tot 17.00.

 

Kosten

€ 225,00               als abonnee Binnenlands Bestuur

€ 295,00               als niet-abonnee Binnenlands Bestuur

Meld u aan voor 1 februari en ontvang 15% early bird korting!

* genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Aanmelden

U kunt zich via deze pagina inschrijven voor het congres.