Agenda

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur: de burger centraal (Haarlem)

Datum

13 december 2018

Beschrijving

Er zijn grote maatschappelijke veranderingen gaande. Of het nu gaat om de energietransitie, de zorg voor kwetsbaren, leefbaarheid en veiligheid of de inrichting van onze leefomgeving. Grote veranderingen hebben voldoende draagvlak nodig in de samenleving. Daarvoor is een nieuwe verstandhouding tussen burger en lokaal bestuur nodig.

Hoe neem je burgers mee als gelijkwaardige partner in nieuwe initiatieven? Daarover gaan deelnemers in deze serie sessies in gesprek. Elke middag is een ander thema leidend en staat die burgerbetrokkenheid centraal. Praktijkvoorbeelden en initiatieven komen volop aan bod, maar ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De volgende sessies zijn onderdeel van deze estafette:

Locatie en tijd

Gemeentehuis Haarlem, 12.30-17:00

Thema

Onze omgevingswet

Kosten

Geen.

Doelgroep

Bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers en iedereen die mee wil praten over nieuwe verhoudingen tussen burgers en bestuur.

Aanmelden