30 maart 2018

Toekomstbestendig bestuur / artikel

Boekpresentatie: De Gemeenteraad

Op donderdag 29 maart 2018 is het boek De Gemeenteraad gepresenteerd. Door steun van de VNG en het ministerie van BZK is dit boek tot stand gekomen onder redactie van Hans Vollaard, Geerten Boogaard, Joop van den Berg en Job Cohen. Het betreft een bijzonder boek dat verschillende aspecten van het instituut gemeenteraad onderzoekt. Ook is het een bijzondere dag waarop dit boek wordt gepresenteerd. Op donderdag 29 maart worden in het gehele land de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd.

Chris Kuijpers spreekt het publiek toe

Mogelijkheid om te leren

Gastheer Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG, keek er van op dat een dergelijk boek nog niet eerder is verschenen. Ook directeur-generaal Chris Kuijpers vindt het een belangrijk boek omdat het de mogelijkheid geeft om te leren. Hij haalde drie punten naar voren waar ook het ministerie van BZK op dit moment aan werkt:

  1. De weerbaarheid en de aantrekkelijkheid van het vak
  2. Zeggenschap op samenwerking in de regio
  3. De mens centraal, ondersteuning en scholing voor raadsleden

Samenwerken als één overheid

De nauwe samenwerking tussen bestuurslagen is een kracht van Nederland en internationaal een voorbeeld voor veel landen. Met het Interbestuurlijk Programma wordt verder gewerkt aan het zijn van één overheid die samen met bewoners, bedrijfsleven en kennisinstellingen maatschappelijke problemen oppakt. Het ministerie heeft ook het voornemen om goed te kijken naar de Provinciewet en Gemeentewet om maatwerk en experimenten op lokaal niveau nog meer mogelijk te maken. Het is wel belangrijk om achter de mensen in het openbaar bestuur te gaan staan en trots op ze te zijn voor het werk wat ze doen. Met het verschijnen van dit boek wordt dan ook terecht de schijnwerper gezet op gemeenten en de raden in het bijzonder. Daarbij is het vanzelfsprekend dat de auteurs ook nieuwe onderzoeksonderwerpen aandragen en opperde Chris Kuijpers het idee om gezamenlijk een onderzoeksagenda op te stellen voor verder onderzoek.

Positie van de raad door de eeuwen heen

Tot slot gaf Hans Vollaard een toelichting op het boek. Vanuit een historisch perspectief biedt het boek enige relativering aan de ontwikkelingen die zich op dit moment afspelen en de discussies over de invloed van de gemeenteraden en raadsleden op het bestuur en samenwerkingsverbanden. In Nederlands bestaat volgens hem een hoge maatstaf over wat van de raad wordt verwacht. Daarnaast is de positie van de raad de afgelopen eeuwen en is de gemeenteraad als instituut sterker geworden. Om die reden geeft het boek volgens Vollaard ook een boodschap van hoop voor het instituut gemeenteraad.

Wil je ‘De Gemeenteraad’ lezen?

Na de speeches zijn de eerste twee exemplaren door burgemeester Van Zanen overhandigd aan Mark den Boer (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden) en Arjan Kleuver, nestor van de Utrechtse gemeenteraad. Alle raadsleden die op 29 maart worden geïnstalleerd ontvangen dit boek als geschenk van de VNG, mede namens BZK. Ook is ‘De Gemeenteraad’ te verkrijgen bij de meeste boekhandels.