2 maart 2018

Toekomstbestendig bestuur /

Handreiking integriteitstoesting kandidaten voor lokale politieke partijen

Goed bestuur is integer bestuur. Gezien de zorgen die onder meer bij de Tweede Kamer bestaan over de ondermijning van het lokaal bestuur is het belang hiervan de afgelopen periode alleen maar groter geworden. Het ministerie van BZK heeft een Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor lokale politieke partijen laten ontwikkelen.

Omdat de integriteit van de politieke ambtsdragers in alle bestuurslagen van belang is zijn naast de politieke partijen ook de VNG, het IPO en de UvW nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de handreiking. Deze handreiking biedt in de vorm van een toolbox een overzicht van methoden die de wervings- en selectiecommissies van politieke partijen kunnen gebruiken bij het toetsen van integriteit van en het verbeteren van het bewustzijn over de integriteitsrisico’s bij potentiele kandidaten.

Download de handreiking

De Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten voor lokale politieke partijen is online te raadplegen via rijksoverheid.nl