6 september 2016

Toekomstbestendig bestuur / publicatie

Lokaal sturen op de inzet van burgers, kan dat?

In deze publicatie laten de onderzoekers zien hoe gemeenten innovatie kunnen stimuleren bij het realiseren van Wmo-taken als dagbesteding, begeleiding en mantelzorgondersteuning. Specifiek gericht op het proces van aanbesteden en subsidiëren en het betrekken van burgers daarbij. Hoe kun je bij de aanpak van dit inkoopproces optimale maatschappelijke impact bereiken, dus maatschappelijk gericht aanbesteden? Lees verder.