31 januari 2018

Toekomstbestendig bestuur /

Raad in Beraad: Speelbal of spelverdeler?

Tientallen gemeenteraden namen in 2017 deel aan een workshop Raad in Beraad: interactieve workshops over hun rol als raadslid en die van de raad in veranderende verhoudingen. Hoe pak je dat nou praktisch aan? In dit eindrapport vind je adviezen gebaseerd op de inzichten die in de workshops naar voren kwamen.

De raad stelt kaders, controleert en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. Hoe de raad die rollen precies invult, kan zij in grote mate zelf bepalen. Maar dat gaat alleen op als de raad aan de voorkant zelf positie en spelregels kiest. Doet ze dat niet, dan beland je in een rol die andere actoren hebben bepaald – vaak zonder daar erg veel over na te denken. Als je wil sturen moet je wel aan de voorkant zelf dingen doen.

Workshops ‘Raad in beraad’

De serie workshops werd verzorgd door WagenaarHoes in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In deze “Raad in beraad”-workshops zijn raadsleden geholpen om niet vanuit theorie of ideologie, maar vanuit fictieve en toch levensechte casussen te verkennen welke rolnemingen mogelijk zijn en wat die vervolgens betekenen. Het motto: laten we samen leren samenwerken. In de eindpublicaties vind je tips en aanbevelingen die in de worshops naar voren zijn gekomen, zoals:

  • Organiseer het metagesprek
  • Besteed meer aandacht aan proceskaders: bepaal de spelregels voor participatie
  • Investeer in je team

Download

Lees hier de publicatie: Speelbal of spelverdeler? of klik direct door naar de zes adviezen:

Foto: via Flickr (Creative Commons)